Nya regler för utdelning av post

Nya regler kan leda till en försämring för bostadsrättsföreningar. De nya reglerna innebär att posten som huvudregel skall utdelas i ordinarie brevlåda, fastighetsbox eller brevinkast. Men det innebär också att Postnord kan anvisa en ny plats för utdelning av post. En sådan plats kan vara upp till 200 meter från bostaden, och kräver först att ett samråd har genomförts. De nya reglerna innebär även att det är Postnord som beslutar om fordon och färdväg för brevbäraren. Om det finns ett varaktigt hinder som Postnord inte rår över i form av exempelvis framkomlighet för det valda fordonet längs brevbärarens färdväg, har de möjlighet att besluta att posten ska lämnas på ett expeditionsställe. Ett sådant expeditionsställe kan ligga mer än 200 meter från bostaden.

Läs mer här.