Lekparksbesiktning

Har Er förening en lekpark? Glöm inte att den skall besiktas varje år. 

Varje år inträffar nästan 20 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år, olyckor som leder till att man söker läkarvård på akutmottagning. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor.

Kontakta oss och boka Er lekparksbesiktning idag.