Välkommen
till en engagerad 

fastighetsförvaltare

Med Ert förtroende skapar vi tillsammans en trygg förvaltning med engagemang, entusiasm och lokal närvaro.

AKTUELLT

_________________________

2023 > 03

Nya regler kan leda till en försämring för bostadsrättsföreningar. De nya reglerna innebär att posten som huvudregel skall utdelas i ordinarie brevlåda, fastighetsbox eller brevinkast. Men det innebär också att Postnord kan anvisa en ny plats för utdelning av post. En sådan plats kan vara upp till 200 meter från bostaden, och kräver först att ett samråd har genomförts. De nya reglerna innebär även att det är Postnord som beslutar om fordon och färdväg för brevbäraren. Om det finns ett varaktigt hinder som Postnord inte rår över i form av exempelvis framkomlighet för det valda fordonet längs brevbärarens färdväg, har de möjlighet att besluta att posten ska lämnas på ett expeditionsställe. Ett sådant expeditionsställe kan ligga mer än 200 meter från bostaden.

Läs mer här.

Läs hela inlägget »

NISSES
GOLFEN

2023

_________________________

I slutet av augusti är det dags igen för vår populär golftävling. 

#KARTA

HITTA OSS

_________________________

Besök oss på Västra vägen 156 i Sundsvall. Vi har öppet 08-16.