FELANMÄLAN.

EJ AKUTA ÄRENDEN.

Felanmälan kan göras dygnet runt via det formuläret till höger.

Under vardagar mellan klockan 08-16 går det även bra att ringa oss på telefon 060-12 95 30.

AKUTA ÄRENDEN.

Akuta ärenden där det finns risk för personskador, inbrott, brand eller liknande, ring 112.

För övriga akuta ärenden och jour* kontaktar Ni oss dygnet runt på telefon 060-12 95 30 (knappval 4).

*Observera att Ni kan bli ersättningsskyldiga för utryckningar som ej ingår i fastighetens avtal.