#NISSES

Våra tjänster

_________________________

Tomas Paulsson
Kontrollansvarig enl PBL

Utnyttja våra erfarenheter av förädling och förvaltning av fastigheter
för att uppnå både ekonomi och kontinuitet i Ert fastighetsägande.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi kan göra Ert styrelsearbete enklare.
Välj vilka områden Ni behöver vårt engagemang i, allt från total förvaltning till enstaka tjänster.
 • Ekonomisk förvaltning
 • Teknisk förvaltning (vice värd)
 • Fastighetsskötsel
 • Takskottning
 • Utbildning och kurser
 • Balkongbesiktningar
 • Lekplatsbesiktningar
 • Underhållsplaner
 • Kontrollansvarig vid byggnationer
 • Projektledning

...kontakta gärna oss så berättar vi mer!

FASTIGHETSÄGARE

 • Fastighetskonsultation
 • Ekonomisk förvaltning
 • Teknisk expertis
 • Fastighetsskötsel
 • Takskottning
 • Lokaluthyrning
 • Kontrakt
 • Felanmälan och jour

FÖRETAG

 • Projektledning
 • Kontrollansvarig enl PBL
 • Besiktning
 • Upphandling
 • Kalkyler & rådgivning
 • Fastighetsförvaltning
  - tillsyn/rondering
  - inre & yttre skötsel
  - felavhjälpning
  - jour
  - driftsoptimering och systemövervakning
 • Ombyggnationer
 • Arbetsmiljöplaner

PRIVATPERSONER

 • Besiktning
 • Överlåtelser
 • Andrahandskontrakt
 • Fastighetsvärdering

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT
ELLER FYLL I FORMULÄRET
SÅ KONTAKTAR VI ER